Thanh lý quầy gỗ cafe mang đi giá rẻ

2,000,000 1,500,000