Thanh lý quầy cũ màu trắng, thiết kế đẹp

2,450,000