Thanh lý quầy cũ giá rẻ còn đẹp như mới

3,450,000