Thanh lý quầy cafe, thức ăn take away cũ giá rẻ

1,450,000