Thanh lý quầy bo cong 0,8m cũ

3,000,000 1,750,000