Thanh lý quầy 2m2 màu vân gỗ cũ

3,000,000 2,660,000