Thanh lý quầy 1m6 trắng xanh đóng mới

4,200,000 3,680,000