Thanh lý quầy lễ tân 1m9 trắng xanh Q013

4,200,000