Thanh lý quầy lễ tân 2m x 1m1 trắng đỏ Q04

4,200,000 3,500,000