Thanh lý quầy lễ tân 2m x 1m1 trắng đỏ Q04

3,500,000