Thanh lý quầy lễ tân 1m x 1m6 trắng đen Q01

3,400,000