Thanh lý quầy lễ tân 1m6 trắng vân gỗ Q022

5,000,000 4,500,000