Thanh lý quầy thu ngân mini 1m Q012

2,900,000 2,150,000