Thanh quầy cũ màu đẹp, thiết kế hiện đại

2,950,000