Thanh lý quầy lễ tân 2m2 x 1m1 trắng đỏ Q03

4,200,000 3,500,000