Thanh lý quầy đóng mới 1m6 đẹp

3,850,000 3,200,000