Quầy tồn kho cần thanh lý với giá rẻ

4,300,000 4,000,000