Thanh lý quầy trắng cũ hàng cao cấp – like new

2,950,000