Thanh lý quầy tính tiền 1m4 giá rẻ

3,800,000 3,200,000