Thanh lý kệ trưng bày màu trắng cũ giá rẻ

1,450,000