Thanh lý kệ trưng bày 2m x 2m nhiều ngăn T03

6,000,000 4,400,000