Thanh lý kệ trưng bày 2m x 2m nhiều ngăn T03

4,400,000