Thanh lý kệ ngang cũ tồn kho 90cm x 1m6 hông 30cm giá rẻ – KHSC06

730,000