Thanh lý kệ hồ sơ thấp 4 ngăn màu kem

450,000 350,000