Thanh lý kệ hồ sơ, kệ trưng bày cũ giá rẻ

2,450,000