Thanh lý kệ hồ sơ, kệ sách báo trắng cũ giá rẻ

570,000