Thanh lý kệ hồ sơ cao 4 ngăn giá rẻ

900,000 750,000