Thanh lý kệ đựng hồ sơ văn phòng

2,000,000 950,000