Thanh lý kệ để hàng 5 tầng cũ giá rẻ 1m4x1m6

1,180,000