Thanh lý giường QUEEN xuất khẩu tồn kho GXK08

6,200,000 5,000,000