Thanh lý giường QUEEN xuất khẩu tồn kho GXK08

5,000,000