Thanh lý giường ngủ hoàng gia màu trắng cũ 1m8 x 2m giá rẻ

10,000,000 4,950,000