Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK03

6,200,000 5,500,000