Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK03

5,500,000