Thanh lý giường gỗ sồi 1m8 cũ

6,000,000 4,980,000