Thanh lý giường gỗ 2mx2m đầu phủ bì 2m8 cũ

3,900,000 2,950,000