Thanh lý giường gỗ có hộc tủ cũ – G382

3,900,000 2,380,000