Thanh lý giường gỗ 2mx2m đầu phủ bì 2m8 cũ

2,950,000