Thanh lý giường gỗ bọc da 1m6x2m cũ

6,000,000 3,450,000