Thanh lý giường bọc da cao cấp 1m6,1m8 hàng tồn kho

3,800,000