Thanh lý giường bọc da cao cấp 1m6,1m8 hàng tồn kho

5,000,000 3,800,000