Thanh lý giường 1m6 màu trắng kem cũ

2,500,000 1,900,000