Thanh lý giường 1m4 cũ giá rẻ gỗ tự nhiên cao cấp

3,000,000