Thanh lý ghế xoay lung trung cũ không tay vịn

500,000 350,000