Thanh lý ghế xếp xanh liền bàn hàng tồn kho

350,000 305,000