Thánh lý ghế làm việc văn phòng bọc vải cũ màu đỏ

400,000 170,000