Thanh lý ghế gỗ xuất khẩu tồn kho GGXK02

800,000 550,000