Thanh lý ghế gỗ cũ có lưng tựa cho học sinh

195,000