Thanh lý ghế gỗ cũ có lưng tựa cho học sinh

350,000 195,000