Thanh lý combo ghế nail màu hồng mới 95%

2,470,000 2,170,000