Thanh lý bộ sofa góc bọc vải cũ

3,200,000 2,400,000