Thanh lý bộ sofa bọc vải 1m6 kèm 2 đôn sofa tồn kho

4,500,000 3,800,000