Thanh lý băng sofa dài cũ đẳng cấp đẹp 95%

4,150,000 3,000,000