Thanh lý bàn trưởng phòng 1m4x70 có 3 hộc cũ

1,400,000 950,000