Thanh lý bàn trưởng phòng 1m4x70 có 3 hộc cũ

950,000