Thanh lý bàn trang điểm hoàng gia mẫu 3

2,600,000 2,000,000