Thanh lý bàn trang điểm hoàng gia mẫu 3

2,000,000