Thanh lý bàn làm việc nhóm 2 hộc cũ, giá rẻ

670,000