Thanh lý bàn làm việc gỗ không hộc 60cmx1m2 cũ

1,030,000 530,000