Thanh lý bàn làm việc chân sắt 1m8x40cm cũ_BHSC07

1,020,000 630,000