Thanh lý bàn làm việc cũ không hộc 60cm*1m2

1,020,000 620,000